Livmoderbetændelse hos hunde.

Livmoderbetændelse hos hunde er en temmelig almindelig sygdom. Årsagsforholdene til livmoderbetændelse kan være meget forskellige, og som følge af dette kan behandlingsmetoderne ligeledes være forskellige. Et forvirrende element er ydermere det faktum, at mange mennesker har svært ved at acceptere at ikke alt hvad der benævnes som betændelse kan fjernes med antibiotika.

Åragsforhold:

Årsagsforholdene kan groft set deles op i 2 grupper:

1) Livmoderbetændelse i tilslutning til en fødsel.

2) Andre former for livmoderbetændelse.

Den første gruppe af livmoderbetændelser, altså dem som relaterer sig til en fødsel, hvor livmoderen har været helt åben ud til omgivelserne kan som regel klares medicinsk. Vi skal her huske på at livmoderen, bortset fra at være blevet brugt til at ernære de nu fødte fostre, helt igennem er sund og normal. Infektionen kan altså betragtes som en decideret ”forurening” med bakterier i livmoderen under og efter fødselen, og hunden kan derfor behandles med antibiotika og som regel blive helt rask efter en sådan behandling.

Helt anderledes forholder tingene sig når vi har at gøre med livmoderbetændelser som har hjemme i gruppe 2.

For at forstå oprindelsen til sygdommen i denne gruppe er det nødvendigt med en kort gennemgang af hundens løbetid og de dermed forbundne hormonpåvirkninger.

Hos alle dyrearter er en løbetidscyklus inddelt i 4 perioder:

1) Proøstrus

2) Østrus

3) Diøstrus (metøstrus)

4) Anøstrus

Hunden adskiller sig fra andre dyrearter ved at have en cykluslængde der er af ca. 10 gange så lang varighed som hos andre dyrearter. Hunden har således en cykluslængde på 217 dage, mens en hest har en cykluslængde på bare 21 dage.

I proøstrus som varer 9 dage sker alle ”forstadierne” til en evt. parring. De ydre kønsorganer bliver forstørrede og svulne, der kommer flåd, og hanhunde bliver interesserede.

Dette skyldes, hormonelt set, en markant stigning i blodets østrogenindhold (hunkønshormon).

I selve østrus, som er den periode hvor parring kan finde sted, ændrer de hormonale forhold sig. Østrogenindholdet falder, og dette udløser en frigørelse af hormoner fra hypofysen som dels forårsager modningen af æg, og dels frigørelsen af æg fra æggestokken, og dermed en mulighed for befrugtning.

På det sted hvor ægget har siddet i æggestokken dannes nu et såkaldt ”gult legeme”.

Dette gule legeme er hormonproducerende og danner hormonet progesteron, som nu begynder at holde sit indtog i blodbanerne.

Dette hormon hindrer modning og frigørelse af flere æg, hvorfor det er naturligt at man anvender dette hormon i p-piller.

Så længe det gule legeme sidder i æggestokken, kan der altså ikke ske ægløsninger, og det er med hensyn til dette gule legeme at hunden adskiller sig væsentligt fra andre dyrearter incl. mennesket.

Hos disse bliver det gule legeme kun siddende hvis ægget bliver befrugtet, men hos hunden bliver det gule legeme altid siddende. En hund som altså ikke fysisk bliver drægtig vil p.g.a. det gule legeme hormonelt set altid være ”falsk drægtig”

Perioden Diøstrus varer hos hunden ca 57 dage. Det vil sige at livmoderen har været under påvirkning af hormonet progesteron i 57 dage. Det er nok i dette fænomen at vi skal søge årsagen til mange af de livmoderbetændelser vi ser. Der er nemlig undersøgelser der viser, at jo ældre en tævehund bliver, jo mere følsom bliver livmoderslimhinden for hormonpåvirkninger, og der kan hos ældre tævehunde opstå små væskefyldte blærer (cyster) i livmoderslimhinden. Denne slimhinde kan vokse enormt og danne en masse slim, som vil fylde livmoderen og få den til at vokse. Sommetider kan mængden af dette slim være flere liter.

Så længe livmodermunden er lukket, og der ikke kommer bakterier ind i den slimfyldte livmoder, vil hunden ikke være synderligt påvirket, men i det øjeblik at hormonerne løsner op i livmodermunden således at bakterier får adgang til ”slimsøen” inde i livmoderen er der virkelig fare på færde.

Hunden bliver ganske voldsomt syg og slimet bliver nu omdannet til en pusmængde, der ved sin giftighed kan påvirke nyren og dermed i alvorlig grad true dyrets liv.

Derfor er det uhyre vigtigt at få diagnosticeret denne sygdom så hurtigt som muligt og ligeledes vigtigt at få fjernet den syge livmoder ved en operation så hurtigt det kan lade sig gøre.

Frederikssund Dyreklinik ApS.